Polityka prywatności

Spółka Gorenje Polska zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego poziomu poufności, dostępności i integralności danych osobowych jakiegokolwiek Podmiotu Danych, korzystającego z usług internetowych i rozwiązań spółki.

Zgromadzone Dane Osobowe i ich przetwarzanie będzie wykonywane z zastosowaniem odpowiednich fizycznych i logicznych środków bezpieczeństwa. Jeżeli dane osobowe są zbierane i przetwarzane po wyrażeniu zgody, dane przetwarzane są do momentu, gdy Podmiot Danych poinformuje spółkę o wyraźnym wycofaniu zgody ze strony osoby, której te dane dotyczą.

Żadne zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane żadnym krajom trzecim.

Wszystkie dane dostępowe do danych osobowych są zatwierdzane przez spółkę Gorenje Polska Sp. z o.o. i są dostępne wyłącznie dla autoryzowanego personelu. Nie występuje ani automatyczne przetwarzanie ani też profilowanie przechowywanych danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań związanych z kontrolą i przetwarzaniem danych osobowych prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na następujący adres gdpr(at)gorenje.com [gdpr@gorenje.com].

W przypadku jakiegokolwiek nadużycia związanego z przetwarzaniem danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania i kontrolowania danych osobowych przez spółkę Gorenje Polska Sp. z o.o. prosimy o kontakt z autoryzowanym Organem ds. Danych Osobowych:

Gorenje Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 159
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska

Numer telefonu: +48 468 42 01
E-mail: gorenje@gorenje.pl